Inilah Ayat-ayat Kauniyah di Sekitar Kita


Memikirkan ayat-ayat kauniyah (alam semesta) adalah diantara yang dapat memunculkan Keagungan Allah di dalam hati. Rasa takjub dan keheranan akan muncul dalam pikiran sekaligus pengakuan akan Keagungan dan Kekuasaan Allah atas segala apa yang ada di sekitar kita.

Itulah langkah awal yang semestinya ditempuh untuk mencapai ketundukan dan kepasrahan hati mengikuti aturan dan kehendak Allah atas diri kita sebagai hambanya.


Lebih baru Lebih lama